Czy Bóg stworzył koronawirusa, aby ukarać grzeszników na całym świecie?


Odpowiedź 1:

Mateusza 5:45 - „bo sprawia, że ​​Jego słońce wschodzi zarówno na złych, jak i na dobrych, i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.

Jeśli jesteś chrześcijaninem i mówisz, że nieszczęścia są wysyłane tylko jako kary, dlaczego zaniedbujesz Księgę Mateusza w swojej teologii?

Dlaczego uważacie, że choroba i nieszczęście są karami złych ludzi, a nie okazjami, które Bóg oferuje nam, aby okazywać współczucie bliźnim?

Dlaczego uważasz, że choroba i nieszczęście są karami innych, a nie próbami

ty

jako odpowiadający chrześcijanin, aby sprawdzić, czy osądzacie innych, czy nie?

Dlaczego ryzykujesz złamanie drugiego (lub trzeciego), w zależności od numeracji, przykazania, które zabrania „próżnego przyjmowania imienia Pana” - to znaczy mówienia w imieniu motywacji Bożych, kiedy ich nie znasz?