Czy możesz dostać koronawirusa bez gorączki?


Odpowiedź 1:

Generowanie gorączki u ludzi jest skomplikowanym procesem wymagającym funkcjonowania podwzgórza, ośrodkowego układu nerwowego i układu odpornościowego oraz obecności pirogenów (takich jak IL-1, IL-6, TNF, PGE). Jeśli którykolwiek z nich jest uszkodzony lub go brakuje, gorączka może się nie rozwinąć.

U osób w podeszłym wieku, osób z obniżoną odpornością, osób z rakiem lub HIV, osób przyjmujących duże dawki sterydów lub inhibitorów TNF, osób z supresją szpiku kostnego oraz osób z wieloma rzadkimi mutacjami genetycznymi odpowiedź gorączki na infekcję może być niska lub nieobecna.

Podczas gdy znaczna większość ludzi zachoruje na gorączkę w odpowiedzi na infekcję, czasami dana osoba nie rozwija gorączki. Jestem jednym z tych ludzi.

Tak więc odpowiedź brzmi „tak”, ale jest stosunkowo rzadka. Starsi ludzie powinni być monitorowani pod kątem innych objawów ciężkiego zakażenia koronawirusem, takich jak kaszel i duszność, na wypadek, gdyby nie wystąpiła znaczna gorączka.