Czy możesz oczekiwać, że zostaniesz poddany badaniu przesiewowemu w kierunku koronawirusa na lotnisku?


Odpowiedź 1:

Regularnie latam przez azjatyckie lotniska. Często zdarza się, że przeprowadzane są badania przesiewowe pasażerów przylatujących do działu zdrowia. Zwykle jest to albo kwestionariusz do wypełnienia przed przylotem, albo skan temperatury przybywającego pasażera. Pasażer wykazujący wysoką gorączkę zostanie przechwycony, a dalsze dochodzenia zostaną przeprowadzone i możliwe, że zostaną poddane kwarantannie, dopóki nie zostanie uznane za bezpieczne.