Czy koronawirusa można przenosić poprzez transport towarów wytworzonych przez zarażone osoby w dotkniętych krajach?


Odpowiedź 1:

Czy koronawirusa można przenosić poprzez transport towarów wytworzonych przez zarażone osoby w dotkniętych krajach?

Możliwie.

Różne typy wirusów mają różne właściwości. Nowe badanie koronawirusów sugeruje, że COVID-19 mógłby przetrwać na obiektach nieożywionych i pozostawać zakaźny przez ponad tydzień w temperaturze pokojowej. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza dodatkowo wydłużają ich żywotność.

Nowe badanie wskazuje, jak długo koronawirusy mogą przetrwać na powierzchni

Coronaviridae są wirusami otoczkowymi i dlatego nie są szczególnie odporne na środki dezynfekujące, takie jak bakteriobójcze produkty wybielające.


Odpowiedź 2:

A2A: Pytasz o fomity, a dane nie potwierdzają hipotezy, że pakiety są dobrymi wektorami: są zbyt porowate.

Cząsteczki wirusa naprawdę lubią powierzchnie ze stali nierdzewnej o temperaturze 4 stopni Celsjusza (około 40 stopni Fahrenheita) i wilgotności 20 procent. W badaniach laboratoryjnych były to warunki, w których wirusy żyły najdłużej, około 28 dni.

Z tego powodu zakłada się, że wirus ma mniejszą epidemię, gdy pogoda ogrzewa się wiosną.