Czy przeszłe epidemie mogą dać nam wskazówki, dlaczego młode zdrowe osoby umierają z powodu koronawirusa?


Odpowiedź 1:

Prawdą jest, że koronawirus spowodował śmierć wśród dzieci. Jednak większość przypadków dotyczy osób starszych i osób z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak astma i cukrzyca.

Wskaźnik umieralności wśród młodej populacji wynosi mniej niż 1%, podczas gdy dla osób starszych i osób z przewlekłymi stanami zdrowia śmiertelność sięga 10%.

Wcześniejsze epidemie koronawirusa były bardziej śmiertelne. Syndrom oddechowy na Bliskim Wschodzie miał śmiertelność na poziomie 35%, podczas gdy zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej miał śmiertelność na poziomie około 10%.

Przydatny link:

O CORONAVIRUS