Czy mogę jeść jajka na twardo podczas epidemii koronawirusa (w Indiach)?


Odpowiedź 1:

Co to jest koronawirus?

Koronawirusy to rodzina wirusów, które zwykle powodują choroby układu oddechowego. Należą do nich wirusy wywołujące przeziębienie i poważniejsze choroby, takie jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS-CoV) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV).

Czy wirus może być przenoszony przez żywność?

Wcześniejsze doświadczenia dotyczące wybuchów chorób wywołanych przez MERS-CoV, SARS-CoV i inne wirusy układu oddechowego (np. Ptasia grypa) sugerują, że nowy koronawirus mógł zostać przeniesiony ze zwierząt na ludzi.

Transmisja przez żywność jest

mało prawdopodobne

i do tej pory nie ma dowodów na to, że ma to miejsce w przypadku nowatorskiego koronawirusa, jednak badania w celu zidentyfikowania źródła ogniska, zasięgu rozprzestrzeniania się infekcji i sposobów przenoszenia są kontynuowane.

Zmniejszenie ryzyka

Każdy powinien praktykować dobrą higienę i inne środki ochrony przed infekcjami.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca ludziom:

  • myć ręce regularnie
  • zakrywaj usta i nos podczas kaszlu i kichania
  • dokładnie ugotuj mięso i jajka
  • unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy chorób układu oddechowego, takie jak kaszel i kichanie

Zobacz więcej:

8 porad, jak zachować zdrowie, sprawność i radość tej zimy

Jak żyć ze zdrowym ciałem i umysłem