Czy ludzie mogą zarazić się koronawirusem, jeśli jedzą mięso zarażonego zwierzęcia?


Odpowiedź 1:

Ponieważ podejrzewa się, że wirus Corana jest źródłem pochodzenia zwierzęcego, wciąż trwają debaty na ten temat, ale do chwili obecnej badania wskazują, że jest pochodzenia zwierzęcego.

Absolutnie jedzenie zakażonego mięsa zwierząt powoduje oczywiście zakażenie, nie ma pewności w innych częściach świata, z wyjątkiem Chin, że nie ma żadnych szczegółowych informacji w tym zakresie według naukowców i badań

Ale zarażony pacjent może rozprzestrzeniać tę chorobę lub syndrom, jeśli dzieli się jedzeniem lub sprzętem, ponieważ wirus ten może również bardzo szybko rozprzestrzeniać się przez przewoźnika lotniczego