W którym momencie choroba, taka jak wybuch koronawirusa, przechodzi od epidemii do pandemii? Kto czyni to rozróżnienie?


Odpowiedź 1:

Pandemia to choroba, która w wielu miejscach jest epidemią. Jest epidemią, jeśli występuje w ogólnej populacji, a nie można jej przypisać pojedynczemu źródłu zarażenia. Jeśli nie możesz prześledzić źródła, nie możesz poddać kwarantannie wszystkich możliwych kontaktów, więc nie masz możliwości kontrolowania go.

Obecny wybuch COVID-19 jest epidemią w prowincji Hubei. Nigdzie nie jest jeszcze epidemią, a zatem nie jest pandemią, ale moim zdaniem balansuje na granicy tego.