Jako Amerykanin, jak ludzie z twojej społeczności reagowali na coraz większą liczbę przypadków koronawirusa?


Odpowiedź 1:

Jesteśmy zaniepokojeni i czujemy się narażeni, ponieważ nie ma szczepionki przeciwko koronawirusowi i nadal odbywają się duże wydarzenia. W Austin SXSW nie zostało anulowane. Przyciąga ponad 400 000 osób, w tym wielu ze społeczności międzynarodowej. CDC i WHO zalecają unikanie tłumów, ale Austin zaprasza tłumy do naszego miasta, przerażające i niedbałe.