Czy osoby, które wyzdrowiały z nowego koronawirusa COVID-19, są teraz odporne na dalsze infekcje? I czy wirus pozostaje w ciele w obojętnej formie, aby później ponownie się pojawić - w sposób, w jaki ospa wietrzna może prowadzić do półpaśca?


Odpowiedź 1:

Wątpię, czy jest wystarczająco dużo doświadczenia z tym wirusem, aby wiedzieć o tych rzeczach. Nie było od razu widoczne, że wirus „półpasiec” może przebywać cicho wzdłuż ciał nerwowych i pojawić się ponownie później. Jeśli chodzi o ochronę przed ponownym zakażeniem, jest to prawdopodobne. Zdecydowanie uważa się, że pokolenie, które przeżyło hiszpańską grypę w 1918 r., Zachowało dodatkową ochronę przed późniejszymi epidemiami grypy oraz że ochrona ta zwielokrotniła lub spowolniła kolejne epidemie blisko spokrewnionej grypy.