Czy są jakieś specyficzne leki przeciwwirusowe koronawirusowe o udowodnionej skuteczności u ludzi?


Odpowiedź 1:

Nie. Leki przeciwwirusowe, takie jak Tamiflu, są bardzo specyficzne dla enzymów używanych przez wirusa do replikacji lub łączenia się z komórkami.

Można dyskutować, czy wirusy to życie, czy coś innego. Ich jedynym celem jest tworzenie większej liczby wirusów. Atakują nasze komórki, wchodzą do nich, przejmują ich metabolizm, zamieniają je w fabryki wirusów i wykorzystują je; komórki umierają, pękają i uwalniają o wiele więcej wirusów, które infekują inne komórki

Leki przeciwwirusowe są bardzo specyficzne i działają hamująco na wejście do komórek lub enzymów odpowiedzialnych za replikację. Są one jednak bardzo specyficzne dla poszczególnych wirusów