Czy są jakieś potwierdzone przypadki koronawirusa w Armenii?


Odpowiedź 1:

Formalnie istnieją obecnie dwa potwierdzone przypadki, zarówno wśród podróżnych z Iranu, jak i Włoch. Jednak te oficjalnie potwierdzone przypadki nie reprezentują rzeczywistego wskaźnika zakażenia COVID-19 w Armenii.

Brakuje tutaj testów wirusów, więc testy COVID-19 nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa. W tych czasach Armenia jest również mocno dotknięta sezonowym epidemem grypy, jednak tylko pacjenci, którzy niedawno odwiedzili Chiny, Iran lub Włochy, są poddawani testowi koronawirusowemu. Każdy cierpiący na COVID-19, który nie udokumentuje udokumentowanej wizyty za granicą, nie może ubiegać się o test. Tj. Władze armeńskie po prostu ignorują wszystkie przypadki zakażeń domowych COVID-19, nawet te, które zakończyły się śmiercią.