Czy ludzie w Mongolii przygotowują się do koronawirusa?


Odpowiedź 1:

Tak. Oni robią.

organizacje zdrowia są w stanie pogotowia i wygląda na to, że rząd podejmuje różne zapobiegawcze środki zaradcze, takie jak zamykanie wszystkich portów wjazdu z Chin lub do Chin do 2 marca, które stosuje się tylko do pasażerów tranzytowych. Dlatego w tym okresie obywatele Mongolii zabronili podróżowania do Chin - jednak handel z Chinami lub przez Chiny będzie kontynuowany normalnie przez określone porty wjazdu.

restauracje, bary i inne miejsca publiczne mają znacznie mniej tłumu.

szkoły i przedszkola zamknięte do tej samej daty - 2 marca; różne przedmioty szkolne są przygotowywane do transmisji za pośrednictwem różnych telewizorów i stron internetowych od 3 lutego.

większość mieszkańców miasta nosi maski w miejscach publicznych. biura podejmują również takie środki, jak dezynfekcja, niektóre organizacje sprawdzają temperaturę ciała przy wejściu do biura, odradzają przychodzenie do biura, jeśli czują się chore lub oferują możliwość pracy z domu w roli, która nie jest niezbędna do osobistego przybycia do pracy lub inne elastyczne ustalenia dotyczące pracy.