Niemcy zgłosiły 50 kolejnych przypadków koronawirusa, a 30 więcej z Francji w ciągu jednego dnia. Czy blokada jest jedynym rozwiązaniem, ponieważ wirus rozprzestrzenia się już na świecie?


Odpowiedź 1:

Blokady spowalniają tempo infekcji i przechowują je w lokalizacjach niezainfekowanych. Spowolnienie jest konieczne, aby szpitale i krematoria nie były nadmiernie obciążone pacjentami i byłymi pacjentami.

W Chinach uważa się, że wskaźnik infekcji R0 wynosi 4,7 do 6,6, tj. Każda zarażona osoba zarazi od 4 do 6 kolejnych osób. Lockdown obniża ten wskaźnik do poziomu poniżej 3, ale aby zatrzymać epidemy, R0 musi spaść poniżej 1 - każda zarażona osoba zarazi mniej niż jedną inną osobę. Zwykle wymaga to odporności u dużej części populacji.